Obustaviti eksperimentalno provođenje sadržaja vezanih uz područje ljudske spolnosti u okviru zdravstvenog odgoja i obrazovanja.
 
Utjecati na obustavu neuspješne javne politike reproduktivnog i seksualnog zdravlja i prava mladih koju Vlada RH provodi već dvije godine.
 
Osigurati provođenje jedinstvenog standardnog odgojno-obrazovnog programa o ljudskoj seksualnosti koji je utemeljen na znanstvenim činjenicama i u skladu s međunarodnim konvencijama i poveljama.

 

Letter condemning the medically inaccurate SRH curriculum in Croatia
(pdf doc. EU pismo)

HR - letter EU doc. prijevod

RADNA GRUPA EUROPSKOG PARLAMENTA

O REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU, HIV/AIDS-u I RAZVOJU

Za:

Gosp. Stjepan Mesić, Predsjednik Republike Hrvatske
Gosp. Ivo Sanader, Premijer Republike Hrvatske
Dr. Dragan Primorac, Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

Dolje potpisani/e članovi/ce Europskog Parlamenta, predstavnici/e ureda Radne grupe o reproduktivnom zdravlju, HIV/AIDS-u i razvoju (EPWG), obraćaju Vam se želeći izraziti zabrinutost u vezi moguće provedbe, od strane Vaše Vlade, programa zdravstvene i seksualne edukacije udruge GROZD.

Ustav RH jamči svojim građanima i građankama neotuđivo pravo na zdravstvenu zaštitu i zdrav život (čl. 58, 69), odredbe koje su nespojive s edukativnim programom koji bi trebao biti implementiran u državnim školama, a koji pruža medicinski netočne i nepotpune informacije o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i planiranju obitelji, kao i o dostupnim i legalnim metodama kontracepcije. Ovo bi moglo biti izuzetno štetno za mlade u RH koji ulaze u reproduktivnu fazu života i predstavlja kršenje njihovih prava na informaciju, izbor i zdrav život.

Sam naziv hrvatskog " Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece" iz 1978. godine govori da je slobodan izbor o planiranju obitelji pravo i treba biti podržano od strane države, koja bi trebala podupirati i promovirati informiranu odluku. Program koji predlaže udruga GROZD izričito stavlja naglasak na vrijednosti umjesto na činjenice, što proturječi, na primjer, preporučenim strategijama Svjetske zdravstvene organizacije, koje jasno promoviraju "jačanje upotrebe dokazano uspješnih, visoko kvalitetnih intervencija vezanih uz reproduktivno zdravlje", te također tvrde da "reproduktivna prava uključuju informirani izbor o planiranju obitelji, rađanju i razmaku između poroda".

Predloženi Eksperimentalni program definira seksualni odnos i kao uniju ljubavi i kao način prokreacije. Da bi osobe mogle u potpunosti uživati u ljubavi, moraju biti oslobođeni/e straha od neželjenih trudnoća i spolno prenosivih infekcija, uključujući HIV/AIDS. Ovaj program preporuča prirodne metode planiranja obitelji i smatra ih prikladnijim i sigurnijim od umjetne kontracepcije, jer kako se tvrdi, potonja smetaju ljudskom tijelu i harmoniji fizičkog sjedinjenja. Međutim, dr. Jean Marc Olive (WHO) ukazuje da je "stopa neuspješnosti prirodnih metoda planiranja obitelji znatno viša nego umjetnih kontraceptiva. Postoje mnoge studije čij su rezultati vrlo slični". Gosp. Olive citira studiju koja pokazuje da je, čak i ako se koriste konzistentno i savršeno točno, stopa neuspješnosti još uvijek 12.5%, u odnosu na moderne kontraceptive, koji imaju stopu neuspješnosti manju od 1% .

Osim toga, prirodna kontracepcija, kao što je simpto-termalna metoda, uključuje samo-promatranje, temperaturu, promatranje vanjske i unutarnje sluzi, i cervikalna promatranja, sve se bilježi dnevno, a neke metode zahtijevaju i do šest mjeseci istraživanja i promatranja (i apstinencije) da bi se prikupili osnovni podaci. Ove metode nisu jednostavne korisnicima/ama niti mladima, pogotovo stoga što ljudsko tijelo prolazi kroz značajne promjene za vrijeme adolescencije i puberteta, čineći ove metode nepouzdanima. Postoje i istraživanje koje ukazuje na činjenicu da nezaštićeni seksualni odnos u neplodnom razdoblju menstrualnog ciklusa može rezultirati začećem, ali neodrživivih embrija i da trudnoće prouzrokovane neuspješnošću prirodnih metoda kontracepcije predstavljaju povećani rizik od pobačaja i porođajnih defekata .

Nadalje, predloženi program je rodno-pristran i daje negativne stavove prema homoseksualnosti, proturječeći time hrvatskim zakonima, koji zabranjuju diskriminaciju na temelju roda ili seksualne orijentacije, kao što je Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o istospolnim zajednicama i Kazneni zakon. U izvješćima o screening-u vaše države u odnosu na proces pridruživanja EU, Europska komisija posebno ističe da je napredak u antidiskriminacijskom području ograničen i da je "razina zaštite od diskriminacije još uvijek daleko od standarda Europske Unije". Isti izvještaj čestita Republici Hrvatskoj na prihvaćanju Zakona o registriranom partnerstvu u srpnju 2003., koji uređuje istospolne zajednice prema analogiji s izvanbračnom zajednicom osoba suprotnog spola . Predloženi eksperimentalni program zdravstvene edukacije proturječi međutim ovoj hvalevrijednoj zakonodavnoj inicijativi i riskira ugroziti postignuti napredak provođenjem programa koji potiče stigmu i diskriminaciju.

Udruga GROZD smatra da je odgovorno roditeljstvo povezano s vrijednostima i spremnošću za ljubav, a ne materijalnim okolnostima. Čak i u Papinoj enciklici Humanae Vitae , "fizički, ekonomski, psihološki i socijalni uvjeti" citirani su kao mogući razlozi za izbjegavanje trudnoće .

Apstinencija i vjernost nisu pouzdani mehanizmi, kao što predloženi program tvrdi. Činjenica da je jedan partner/ica vjeran/a ne implicira reciprocitet, omogućavajući na taj način prijenos bolesti i infekcija, uključujući i HIV/AIDS, ako se ne koristi prikladna zaštita. Žrtvama seksualnog nasilja (silovanje, pedofilija, incest, itd.) treba informirati i omogućiti im pristup kontracepciji i metodama prevencije. I na kraju, ali ne i manje važno, istraživanjae koje su provela Sveučilišta Columbia i Yale o američkim "Balovima Čistoće", gdje se kćeri zavjetuju očevima na apstinenciju prije braka, pokazalo je da je 88% zavjetovanih stupilo u seksualne odnose prije braka" .

U 2004. godini, Predsjednik Mesić je potvrdio hrvatsku podršku i obvezu da "da prioritet i financira" ICPD Program Akcije, zajedno sa skoro 200 utjecajnih lidera/ica iz vlada, razvojnih organizacija, fondacija, poslovnog sektora i vjerskih zajednica, međunarodnih i organizacija mladih, znanstvenika/ica i dobitnika/ica Nobelove nagrade. To znači da "osigura jedinstven pristup informacijama i službama reproduktivnog zdravlja, kako bi podupirali osnovna ljudska prava uključujući seksualna i reproduktivna prava" .

Mi zahtijevamo sad od Vas, gospodine Predsjedniče, da poštujete ovu obvezu, i mladima u RH ponudite otvoren i znanstveno utemeljen program seksualne edukacije.

Srdačno,

Anne Van Lancker MEP, Predsjednica Radne grupe o reproduktivnom zdravlju , HIV / AIDS - u i razvoju Europskog parlamenta (EPWG)
V é ronique Mathieu MEP , Potpredsjednica EPWG
Sophie In ‘ t Veld MEP , Potpredsjednica EPWG
Luisa Morgantini MEP , Potpredsjednica EPWG
Lissy Gröner MEP , Potpredsjednica EPWG
Max van den Berg MEP , Potpredsjednik EPWG
Robert Evans MEP , Potpredsjednik EPWG

Mi, članovi/ce Koalicije smatramo da je program Udruge GROZD po svom sadržaju protuustavan i opasan po javno zdravlje budući da promovira stavove spram spolnosti i prevencije spolno prenosivih infekcija koji su suprotni principima suvremenog javnog zdravstva te međunarodnim standardima dječjih i ljudskih prava.
CESI design & izrada xvision