Obustaviti eksperimentalno provođenje sadržaja vezanih uz područje ljudske spolnosti u okviru zdravstvenog odgoja i obrazovanja.
 
Utjecati na obustavu neuspješne javne politike reproduktivnog i seksualnog zdravlja i prava mladih koju Vlada RH provodi već dvije godine.
 
Osigurati provođenje jedinstvenog standardnog odgojno-obrazovnog programa o ljudskoj seksualnosti koji je utemeljen na znanstvenim činjenicama i u skladu s međunarodnim konvencijama i poveljama.

Ovo su prijedlozi programa Zdravstvenog odgoja i obrazovanja Udruge GROZD, kakvi su bili predani Povjerstvu za zdravstveni odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Usporedna analiza programa Teen Star i programa Udruge Grozd
word format / pogledaj / spusti na kompjuter - zip

Prijedlog Grozda: srednje škole
pdf format / velicina 4 mb / pogledaj / spusti na kompjuter

Prijedlog Grozda: trogodišnje srednje škole
pdf format / velicina 4 mb / pogledaj / spusti na kompjuter
Prijedlog Grozda: osnovne škole
pdf format / velicina 4 mb / pogledaj / spusti na kompjuter

Mišljenje Građanske koalicije STOP RIZIČNOM SPOLNOM ODGOJU o prijedlozima eksperimentalnih programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole
word format / pogledaj

Misljenje Koalicije o modulu spolnog odgoja programa GROZD-a
Analiza sadržaja modula o ljudskoj spolnosti druge GROZD za osnovnu i srednje škole
word format / pogledaj

Mišljenje o Vladinoj politici reproduktivnog i seksualnog zdravlja i prava djece i mladih
word format / pogledaj

Pismo pravobraniteljice za djecu
Predmet: reakcija na izbor programa Udruge Grozd

PDF format / velicina 208kb / pogledaj
 
Mi, članovi/ce Koalicije smatramo da je program Udruge GROZD po svom sadržaju protuustavan i opasan po javno zdravlje budući da promovira stavove spram spolnosti i prevencije spolno prenosivih infekcija koji su suprotni principima suvremenog javnog zdravstva te međunarodnim standardima dječjih i ljudskih prava.
CESI design & izrada xvision