Obustaviti eksperimentalno provođenje sadržaja vezanih uz područje ljudske spolnosti u okviru zdravstvenog odgoja i obrazovanja.
 
Utjecati na obustavu neuspješne javne politike reproduktivnog i seksualnog zdravlja i prava mladih koju Vlada RH provodi već dvije godine.
 
Osigurati provođenje jedinstvenog standardnog odgojno-obrazovnog programa o ljudskoj seksualnosti koji je utemeljen na znanstvenim činjenicama i u skladu s međunarodnim konvencijama i poveljama.

 

NOVOST – 18. 01. 2007. Koalicija uputila Pismo Ministru Ljubičiću, popraćeno analizom sadržaja modula o spolnosti udruge GROZD te mišljenjem o Vladinoj politici. Naime, iz Večernjeg lista saznali smo da danas Povjerenstvo Ministarstva zdravstva razmatra davanje suglasnosti za provedbu eksperimentalnih programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja! Očekujemo da Ministar uzme u obzir mišljenje Koalicije.

 

Građanska koalicija STOP RIZIČNOM SPOLNOM ODGOJU

c/o CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
Nova cesta 4
10000 Zagreb
Tel. 01/ 24 22 800
Fax: 01/24 22 801
E-mail: cesi@cesi.hr

Ministar zdravstva i socijalne skrbi
Doc. dr. sci. Neven Ljubičić

Ksaver 200a
10 000 Zagreb
Tel: 01/46 77 089
Faks: 01/ 46 77 091
E-mail: Neven.Ljubicic

 

PREDMET: Mišljenje Građanske koalicije STOP RIZIČNOM SPOLNOM ODGOJU o prijedlozima eksperimentalnih programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole

Zagreb, 18. siječnja 2007.

Poštovani Ministre,

Kao dužnosniku odgovornom za davanje suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) za provedbu predloženih eksperimentalnih programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole, dostavljamo Vam Analizu sadržaja modula o ljudskoj spolnosti Udruge GROZD za osnovnu i srednje škole, kao i Mišljenje o Vladinoj politici reproduktivnog i seksualnog zdravlja i prava djece i mladih koje je pripremila Građanska koalicija STOP RIZIČNOM SPOLNOM ODGOJU. Vjerujemo da ćete naše mišljenje uzeti u obzir prilikom razmatranja predloženih eksperimentalnih programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja te da ćete naš dopis s prilozima predočiti članovima Povjerenstva Vašeg ministarstva zaduženog za procjenu ovih programa.

Građanska koalicija STOP RIZIČNOM SPOLNOM ODGOJU osnovana je 11. siječnja 2007. , povodom odluke MZOŠ od 29. prosinca 2006. da se Eksperimentalni program zdravstvenog odgoja i obrazovanja Udruge GROZD od iduće školske godine provodi u desetak škola u sklopu sata razredne zajednice, i to u osnovnim i srednjim školama. Koaliciju trenutno čini 151 građanin i građanka RH, 32 nevladine organizacije i dvije mreže udruga (Popis članova i članica Koalicije dostavljamo u prilogu).

Stav je Koalicije da su predloženi moduli o ljudskoj spolnosti Udruge GROZD za osnovne i srednje škole u potpunosti neprihvatljivi budući da se njima promoviraju stavovi spram spolnosti i prevencije spolno prenosivih infekcija koji su suprotni principima suvremenog javnog zdravstva te međunarodnim i nacionalnim standardima dječjih i ljudskih prava te rodne ravnopravnosti. U prilogu vam dostavljamo analizu problematičnih dijelova programa Udruge GROZD, pri čemu se referiramo i na ključne primjedbe Povjerenstva za zdravstveni odgoj i obrazovanje MZOŠ-a na koje Udruga GROZD, prema Zaključku posljednje 15. sjednice Povjerenstva, nije primjereno odgovorila.

Nadalje, ukupnu javnu politiku reproduktivnog i seksualnog zdravlja i prava mladih koju Vlada RH provodi već dvije godine procjenjujemo krajnje neuspješnom, s obzirom na njezin rezultat, netransparentnost njezina donošenja i neučinkovitost trošenja javnih sredstava. U prilogu Vam dostavljamo Mišljenje Koalicije o ovoj politici, s obrazloženjem ovakve negativne ocjene.

Skrećemo Vam pažnju i na mišljenje Pravobraniteljice za djecu o primjerenim kriterijima odgojno-obrazovnih programa spolnog odgoja, iznesenima u dopisu Udruzi CESI (DPR-602-01/07-01, od 9. siječnja 2007.), kao odgovor na upit o programu Udruge GROZD:

„…Za Ured pravobranitelja za djecu važno je da program zdravstvenog odgoja/seksualne edukacije bude u skladu sa standardima poštovanja i zaštite ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i suzbijanja svih vrsta diskriminacije i homofobije . Naglašavamo i druge kriterije dobrog tj. prihvatljivog programa koji se odnose na procesne i sadržajne ishode, a to su: razvijanje odgovornosti prema sebi i drugima, kritička procjena ponuđenih sadržaja, mogućnost izbora, osiguravanje podrške u krizama psihoseksualnog razvoja, te respektiranje spoznajne, emocionalne i ponašajne razine pristupa zdravstvenoj edukaciji.

Važnim smatramo da su se udruge sa svojim programima javile na javni natječaj, no za Ured pravobraniteljice za djecu od iznimne je važnosti da u proces odlučivanja budu uključena i djeca te da informacija koju će ona dobiti putem programa zdravstvenog odgoja bude točna, znanstveno utemeljena i predstavljena interdisciplinarno .“

Uvjereni smo da je Vama, kao zdravstvenom stručnjaku i ključnom dužnosniku odgovornom za javno zdravlje, a time i zdravlje djece i mladih u Republici Hrvatskoj, izuzetno važna visoka kvaliteta i znanstvena utemeljenost prvog Vladinog odgojno-obrazovnog programa o reproduktivnom i seksualnom zdravlju djece i mladih. Stoga od Vas, kao i od institucije koju vodite, očekujemo najvišu razinu odgovornosti i transparentnosti u donošenju presudne odluke o tome da li su predloženi eksperimentalni programi primjereni za provedbu u javnim osnovnim i srednjim školama.

Zahvaljujemo Vam na pozornosti,

S poštovanjem,

Za građansku koaliciju STOP RIZIČNOM SPOLNOM ODGOJU

Sanja Cesar

U prilogu:

•  Popis članova i članica Građanske koalicije STOP RIZIČNOM SPOLNOM ODGOJU

•  Analiza sadržaja modula o ljudskoj spolnosti Udruge GROZD za osnovnu i srednje škole (pripremila Građanska koalicija STOP RIZIČNOM SPOLNOM ODGOJU).

•  Mišljenje o Vladinoj politici reproduktivnog i seksualnog zdravlja i prava djece i mladih (pripremila Građanska koalicija STOP RIZIČNOM SPOLNOM ODGOJU).

 

 
 
Mi, članovi/ce Koalicije smatramo da je program Udruge GROZD po svom sadržaju protuustavan i opasan po javno zdravlje budući da promovira stavove spram spolnosti i prevencije spolno prenosivih infekcija koji su suprotni principima suvremenog javnog zdravstva te međunarodnim standardima dječjih i ljudskih prava.
CESI design & izrada xvision