Obustaviti eksperimentalno provođenje sadržaja vezanih uz područje ljudske spolnosti u okviru zdravstvenog odgoja i obrazovanja.
 
Utjecati na obustavu neuspješne javne politike reproduktivnog i seksualnog zdravlja i prava mladih koju Vlada RH provodi već dvije godine.
 
Osigurati provođenje jedinstvenog standardnog odgojno-obrazovnog programa o ljudskoj seksualnosti koji je utemeljen na znanstvenim činjenicama i u skladu s međunarodnim konvencijama i poveljama.

 

Priopčenje za medija - pogledajte word dokument

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
Zagreb, 30. siječnja 2007.

Priopćenje za javnost povodom Preporuke Pravobraniteljice za djecu
Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi

Građanska koalicija STOP RIZIČNOM SPOLNOM ODGOJU pozdravlja Preporuku Pravobraniteljice za djecu upućenu 29. siječnja 2007. godine Ministru zdravstva i socijalne skrbi vezanoj uz program zdravstvenog odgoja i obrazovanja. U svojem detaljnom i argumentiranom mišljenju, Pravobraniteljica preporučuje da se niti jedan predloženi program ne prihvati, i to iz dva glavna razloga – manjka kadrovske i evaluacijske razrade uočene u svim predloženim programima te manjka znanstvene utemeljenosti, sukladnosti s Obiteljskim zakonom te principom tretiranja djece kao subjekta, a ne objekta odgoja i obrazovanja, uočene u modulima o ljudskoj spolnosti koje je predložila udruga GROZD. Ovakva je procjena u skladu s mišljenjem Koalicije o programu udruge GROZD kao i o ukupnoj Vladinoj politici, gdje je upravo manjak pozornosti pridan planiranju provedbe i evaluacije posebno istaknut.

Smatramo dragocjenim jasno i detaljno navođenje kriterija programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja za djecu i mlade uključujući i spolni odgoj i obrazovanje, čime Pravobraniteljice otklanja dosad prisutne nejasnoće i nedoumice, proistekle iz netransparentnosti procedure izrade programa koju je organiziralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Smatramo da ovo jednoznačno i temeljito mišljenje Pravobraniteljice za djecu treba poslužiti kao polazište za osmišljavanje nove – transparentne i efikasne – procedure izrade programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja koje bi uključilo i spolni odgoj i obrazovanje, u skladu s kriterijima koje je Pravobraniteljica jasno definirala, kao i sa njezinim prijedlogom adekvatne satnice, stručnih kadrova i temeljite evaluacije. Od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi očekujemo da, unatoč eventualnim ideološkim otporima, u svojoj prosudbi programa postupi u skladu s Preporukom Pravobraniteljice za djecu. Preporuka Pravobraniteljice za djecu ukazuje na to da državne institucije mogu, ukoliko to žele, raditi svoj posao kvalitetno, efikasno i konzistentno - u skladu sa svojim mandatom i zakonom – čak i kad se bave pitanjima koja izazivaju javnu polemiku.

U svjetlu posvemašnje nekonzistentnosti i netransparentnosti djelovanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao i nedavnih paušalnih izjava Ministra Ljubičića, svjedočimo najnovijoj takvoj izjavi (Novi list od 30. siječnja 2007.) gdje se navodi da ministar Ljubičić neće uzeti u obzir mišljenje pravobraniteljice za djecu zato jer ona nije liječnica. Ministar ovakvom izjavom ignorira posebno nadzorno tijelo pravobraniteljstva za djecu koje ima zada ć u š tititi , pratiti i promi cati prava i interese djece na temelju Ustava Republike Hrvatske , me đ unarodnih ugovora i zakona te negira kompetenciju i stručnost ureda u izradi analize programa udruge GROZD. Mišljena smo da ova izjava pokazuje i posvemašnju neupućenost ministra u razmatranu problematiku jer program zdravstvenog odgoja i obrazovanja ne smije biti privilegij i isključiva odgovornost liječničke struke već zahtijeva multidisciplinarni pristup.

Za Građansku koaliciju STOP RIZIČNOM ODGOJU

Prof. dr. sc. Dražen Lalić
Marina Škrabalo
Članovi Koalicijskog odbora

 

Mi, članovi/ce Koalicije smatramo da je program Udruge GROZD po svom sadržaju protuustavan i opasan po javno zdravlje budući da promovira stavove spram spolnosti i prevencije spolno prenosivih infekcija koji su suprotni principima suvremenog javnog zdravstva te međunarodnim standardima dječjih i ljudskih prava.
CESI design & izrada xvision