Obustaviti eksperimentalno provođenje sadržaja vezanih uz područje ljudske spolnosti u okviru zdravstvenog odgoja i obrazovanja.
 
Utjecati na obustavu neuspješne javne politike reproduktivnog i seksualnog zdravlja i prava mladih koju Vlada RH provodi već dvije godine.
 
Osigurati provođenje jedinstvenog standardnog odgojno-obrazovnog programa o ljudskoj seksualnosti koji je utemeljen na znanstvenim činjenicama i u skladu s međunarodnim konvencijama i poveljama.

 

Cilj 1.

Građanska koalicija STOP RIZIČNOM SPOLNOM ODGOJU
c/o CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
Nova cesta 4
10000 Zagreb
Tel. 01/ 24 22 800
Fax: 01/24 22 801
E-mail: cesi@cesi.hr
Web: www.zamirnet.hr/stoprso

 

Analiza sadržaja modula o ljudskoj spolnosti

Udruge GROZD za osnovnu i srednje škole

 

Udruga GROZD 2006. godine predložila je tri programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja:

 1. Eksperimentalni program zdravstvenog odgoja i obrazovanja za osnovne škole
 2. Eksperimentalni program zdravstvenog odgoja i obrazovanja za trogodišnje srednje škole
 3. Eksperimentalni program zdravstvenog odgoja i obrazovanja za srednje škole

Stav je Građanske koalicije STOP RIZIČNOM SPOLNOM ODGOJU da su predloženi moduli o ljudskoj spolnosti Udruge GROZD za osnovne i srednje škole u potpunosti neprihvatljivi budući da se njima promoviraju stavovi spram spolnosti i prevencije spolno prenosivih infekcija koji su suprotni principima suvremenog javnog zdravstva te međunarodnim i nacionalnim standardima dječjih i ljudskih prava te rodne ravnopravnosti. Kako Analiza pokazuje, teme o seksualnosti obrađuju se ignorirajući znanstvene činjenice i nudeći vrijednosni sustav koji seksualni odnos promovira isključivo u kontekstu prokreacije i između osoba različitog spola. Nadalje, program predviđa metodiku koja nije u skladu s preporukama suvremenog spolnog odgoja.

 

Primjedbe Koalicije u velikoj se mjeri podudaraju sa zahtjevima koje je Povjerenstvo za zdravstveni odgoj i obrazovanje uputilo Udruzi GROZD. Primjedbe su se odnosile na nerazlikovanje spolnih i rodnih uloga, otežavajući tako borbu protiv spolnih i rodnih stereotipova te borbu protiv stigmatizacije i netoleriranja nekih društvenih manjina, što je u suprotnosti s nekoliko nacionalnih politika, a posebice Zakona o ravnopravnosti spolova. U pristupu seksualnosti, Povjerenstvo je utvrdilo kako pojam „safe seks-a“ nije obrađen na primjeren način te kako se masturbacija spominje isključivo u negativnom kontekstu, suprotno znanstvenim spoznajama. Detaljan popis zahtijevanih promjena , kao i odgovore Udruge GROZD na njih donosimo na kraju ove Analize.

VRIJEDNOSTI LJUDSKE SPOLNOSTI I SPOLNOG ODGOJA KOJE ZASTUPA UDRUGA GROZD

Vrijednosti ljudske spolnosti su : ljubav , uzdržljivost (barem do ulaska u trajnu vezu, to jest brak – str. 7, Program za osnovne škole; srednje trogodišnje i srednje škole) i vjernost .

" Ratio amoris ljudske spolnosti otkriva, jednostavno i nepristrano, da je ljudska spolnost prije svake aktivnosti najprije dar, tj. jedno vrhunsko dobro koje svoju istinsku svrhu i autentično ispunjenje može dobiti samo u ljubavnom darivanju između dviju osoba različitog spola". (str. 10, Program za osnovne škole; srednje trogodišnje; i srednje škole)

 

"…da je ljudska spolnost prije svake brige oko zaštite najprije pro-kreativnost , tj. jedno vrhunsko dobro koje svoju istinsku svrhu i autentično ispunjenje može dobiti samo u uzajamnom osobnom oplođivanju koje stvara i rađa život, dakako najprije život osoba koje se vole, a zatim i novi život kojeg one zajedno vole". (str. 10 ., Program za osnovne škole; srednje trogodišnje; i srednje škole)

 

"Uzdržljivost, kao samokontrola, omogućava razvijanje jedne važne karakterne osobine ili osobne vrline za spolni život. To je čistoća, dakako shvaćena ponajprije kao duhovna čistoća koja se ne ravna logikom ni nadmenog puritanizma ni prikrivene hipokrizije, nego se isključivo ravna logikom čistog ljubavnog darivanja među osobama različitoga spola". (str. 10, Program za osnovne škole; srednje trogodišnje; i srednje škole)

"…vjernost bitno razlikuje čovjeka od ostalih živih bića. Vjernost najprije samome sebi, tj. vjernost prema onom specifično ljudskom u svojoj osobi. Zatim vjernost prema drugome, tj. vjernost prema onom isto – identično - specifično ljudskom u drugoj osobi. Takva vjernost garantira stalnost, njeguje povjerenje, potiče vjeru, hrani pouzdanje i omogućava vjerodostojan suživot među osobama, pogotovo među osobama koje izražavaju ljubav jedna drugoj". ( str. 10-11, Program za osnovne škole; srednje trogodišnje; i srednje škole)

KOMENTAR: Udruga GROZD promovira samo jedan mogući sklop vrijednosti, koje su u suglasju s katoličkom vjerom (usp. Katekizam katoličke crkve, III dio: Život u Kristu, Drugi odsjek: Deset zapovijedi Božjih, članak 6: Šesta zapovijed, str 573 – 587), a ne u skladu s društveno priznatim vrijednostima RH (sloboda i ravnopravnost spolova, čl. 3., Ustav RH). Sukladno tome, većina nastavnih cjelina u GROZD-ovom programu je povezana s temama katoličkog vjeronauka. Vrijednosni sustav GROZD-a izostavlja izuzetno važan aspekt spolnosti - poštivanje vlastitog integriteta i integriteta druge osobe te s time povezanu ODGOVORNOST za vlastito i tuđe seksualno i reproduktivno zdravlje/prava i POŠTOVANJE istoga. Svjetska zdravstvena organizacija u definiciji seksualnog zdravlja između ostalog naglašava da seksualna iskustva moraju biti SIGURNA, što znači da moraju uključiti kontracepciju (WHO, 2004), posebice u eri svjetske pandemije AIDS-a.

PRISTUP SPOLNOM ODGOJU UDRUGE GROZD

"Također ne treba zaboraviti veliki problem neželjenih maloljetničkih trudnoća i pobačaja. (…) te se posljedice, budući da su na fizičkom planu, često pokušava zaskočiti preventivnim programima koji se usredotočuju isto tako isključivo na fizički (medicinski) aspekt spolnosti. Najčešće se radi o upućivanju mladih da koriste prezervativ. Međutim, osim što niti jedno sredstvo kontracepcije, pa tako ni prezervativ, ne predstavlja sigurnu zaštitu niti od trudnoće niti od spolno prenosivih bolesti (Weller, Davis, 2005), uzroci koji dovode do tih posljedica puno su dublji, pa se niti te posljedice ne mogu riješiti površinski, a da se ne uđe u korijen problema. (str. 11 , Program za osnovne škole; srednje trogodišnje; i srednje škole)

 

KOMENTAR: Suvremeni programi seksualne edukacije, osobito oni koji su uspješni u promjeni ponašanja, kombinacija su odgađanja ranog ulaska u seksualne odnose i usvajanja vještina uporabe zaštitnih sredstava, poglavito kondoma (Card et al., 1998; Kirby, 1997; Kim et al., 1997; Baldo et al., 1993). Otpisivanje takvih programa kao „tehnicističkih“ u suprotnosti je sa znanstvenim spoznajama o tome što seksualnu edukaciju u školama čini djelotvornom (usp. Priopćenje Američke psihologijske asocijacije iz veljače 2005.; www.apa.org/releases/sexed_resolution.pdf).

METODIČKA USMJERENOST PROGRAMA UDRUGE GROZD

"…prilikom obrade pojedinih tema iz područja ljudske spolnosti preporuča se primijeniti odvojenu nastavu za učenike i učenice". (str. 20 , Program za osnovne škole; srednje trogodišnje; i srednje škole)

" Iako i jedni i drugi uče i o svojem i o suprotnom spolu, oni to čine u različitom opsegu i redoslijedu. Stoga se za provođenje modula s navedenom preporukom predlaže da se formiraju dvije grupe, jedna ženska i jedna muška". (str. 20 , Program za osnovne škole; srednje trogodišnje; i srednje škole)

KOMENTAR: Uspješna seksualna edukacija počiva na teorijama društvenog učenja i razvijanja vještina, osobito komunikacije i uporabe zaštite (Kippax et al., 1990, Holland et al., 1992). Iako je rad u istospolnim grupama djelotvorna metoda pri obradi nekih specifičnih tema, smatramo je neprikladnom pri obradi ove tematike. Nemoguće je razviti komunikacijske vještine u odnosu na odbijanje neželjenih prijedloga i pritisaka vezanih uz seksualne aktivnosti ili dogovor oko upotrebe zaštite, ako djevojčice/djevojke i dječaci/mladići nisu zajedno na satovima. Nadalje, smatramo znanstveno i pedagoški neutemeljenom postavku GROZD-ovog programa da je potrebno da djeca i mladi više uče o vlastitom, a manje o suprotnom spolu. Svaka mlada osoba ima pravo na točne, potpune i znanstveno utemeljene informacije o seksualnosti umjesto ovakvog "doziranja" informacija. Osobine djelotvornih programa seksualne edukacije naglašavaju važnost točnih, potpunih i znanstveno utemeljenih informacija o seksualnosti (Rivers & Aggleton, 1999; Grunseit & Kippax, 1997, Kirby, 2001; 1997, 1992, 1985b, 1985a, 1984).

 

MIŠLJENJE JE KOALICIJE KAKO SU SLJEDEĆE TEME U GROZD-ovom PROGRAMU OBRAĐENE NA NEPRIHVATLJIV NAČIN: (1) masturbacija, (2) kontracepcija, (3) pobačaj, (4) spolni odnos, (5) ljubav, veze, brak, (6) homoseksualnost, (7) obitelj, roditeljstvo

•  MASTURBACIJA

"Razvijati sposobnost kontroliranja vlastitog spolnog uzbuđenja i sposobnost nadvladavanja eventualne navike samozadovoljavanja." (str. 73, program za Osnovne škole; str. 33, Program za trogodišnje srednje škole; str. 33., Program za srednje škole)

 

"Razvijati svijest o tome da masturbacija predstavlja okretanje prema unutra, prema sebi, onog dijela spolnosti i osobnosti koji je očito namijenjen da bude u odnosu s drugom osobom." (str. 73, program za Osnovne škole; str 33., Program za trogodišnje srednje škole; str. 33., Program za srednje škole).

KOMENTAR: Masturbacija se u današnje vrijeme, za razliku od prošlih vremena, smatra normalnom, zdravom seksualnom aktivnošću koja je ugodna, prihvatljiva i sigurna i koju većina ljudi upražnjava. Priručnici za djecu i mlade te stručne publikacije smatraju masturbaciju normalnim oblikom seksualnog ponašanja i iskazivanja vlastite seksualnosti (Naik, 2005; Kuzman i Zarevski, 2004;; Claussener-Petit, 2002; Ortner, 2002; Bastašić, 1995; Bundgaard, 1995; Hyde, 1994; Meredith i Gee, 1993; Crooks i Baur, 1990). Također, znanstvena literatura navodi da masturbacija čini sastavni dio seksualne terapije (Charlton, 2004).

 

•  KONTRACEPCIJA

"Spoznati da ne postoji seks uz sigurnu zaštitu od trudnoće i spolno prenosivih bolesti (ograničena sigurnost)". (str. 76, Program za osnovne škole; str. 48, Program za trogodišnje srednje škole; str 48, Program za srednje škole)

" Razvijati svijest o tome da je dijete prirodni mogući rezultat svakog spolnog odnosa i da je to dijete odgovornost njegove majke i njegova oca". (str. 76, Program za osnovne škole; str. 61, Program za trogodišnje srednje škole; str. 62 program za srednje škole).

 

"Razlikovati kontraceptivno i abortivno djelovanje nekih sredstava reguliranja trudnoće" (str. 48 Program za trogodišnje srednje škole; str. 48 Program za srednje škole).

"Razvijati svijest o tome kako kontraceptivna sredstva mijenjaju bit spolnog čina jer ne respektiraju cjelovitu prirodu odnosa žene i muškarca, koja je u svojoj biti složena, ali i fascinantno skladna" (str 59, Program za trogodišnje srednje škole; str. 72, Program za srednje škole).

"Znanje o plodnosti žene i muškarca kao temelj aktualnih prirodnih metoda planiranja začeća" (str. 74, Program za osnovne škole)

"Znanje o plodnosti žene i muškarca kao temelj aktualnih prirodnih metoda planiranja začeća: ovulacijska (Billingsova) metoda i simptotermalna metoda". (str. 59, Program za trogodišnje srednje škole; str. 59, Program za srednje škole)

 

KOMENTAR: Ovdje je riječ o manipulaciji koja ima za cilj uvjeriti djecu i mlade da se ne mogu zaštiti osim prirodnim metodama, i to u braku. Naglasak cjelokupnog programa je na planiranju začeća, umjesto na sprječavanju spolno prenosivih infekcija i neželjene trudnoće. Smatramo izrazito pedagoški neprimjerenim stavljati naglasak na planiranje začeća umjesto na korištenje kontracepcije, budući da je za mlade osobe prioritet zaštita u spolnim odnosima, a ne moguća odgovornost roditeljstva. Neutemeljena i netočna, a pritom i vrijednosno obojana tvrdnja da kontracepcija mijenja bit spolnog čina može nanijeti štetne posljedice po reproduktivno zdravlje djece i mladih. Nadalje, upotreba prirodnih metoda kod mladih je ljudi izuzetno problematična radi nepouzdanosti. Mlade djevojke koje najčešće imaju neredovit menstrualni ciklus (na što može utjecati i stres iz okoline: školski i obiteljski problemi…itd.) ne smiju se oslanjati na prirodne metode zaštite od začeća kao djelotvorne. Nadalje, prirodne metode ne štite od spolno prenosivih infekcija uključujući i HIV/AIDS (usp. WHO fact-sheet o djelotvornosti kondoma). Smatramo važnim ukazati na činjenicu kako je pristup predlagatelja iznimno neodgovoran, jer se odbijanjem razgovora o odgovornom seksualnom ponašanju povećava rizik širenja HIV-a (usp. UNAIDS zaključak: http://www.unaids.org/en/Policies/HIV_Prevention/Condoms.asp ) i ostalih spolno prenosivih infekcija. Konačno, nedavno istraživanje javnog mnijenja pokazalo je da 83% ispitanika/ica smatra da bi djeca u školi trebala učiti kako koristiti kondom (Agencija Mediana za Jutarnji list, 16.01.2007).

 

•  POBAČAJ

 

"Razvijati spoznaju da, kada se razmišlja o pobačaju, rješenje koje ide protiv života nikada i ni za koga nije "jedino" niti dobro". (str 62, Program za srednje škole; str. 61, Program za trogodišnje srednje škole).

 

KOMENTAR: Ovakav stav o pobačaju je suprotan hrvatskom zakonodavstvu i međunarodnim standardima reproduktivnog zdravlja i prava (CEDAW, ICPD) stoga što ograničava reproduktivna prava žena i promiče zabranu pobačaja. Žene imaju pravo odlučiti žele li, kada i s kim rađati djecu. Da bi ostvarile to pravo, pobačaj i kontracepcija moraju biti legalni, sigurni i dostupni svim ženama. Pobačaj je u Hrvatskoj legalan prema Zakonu o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece iz 1978. godine. Rezultati ispitivanja javnog mnijenja govore u prilog sekularnog stava o pobačaju – 65% građana i građanki Republike Hrvatske podržava pravo na pobačaj (GFK, 2004). U Europskom je Parlamentu 2002. godine izglasana rezolucija o seksualnim i reproduktivnim pravima koja donosi preporuke zemljama članicama, ali i onima koje pristupaju EU, vezane uz prikupljanje podataka, razvoj politika za unaprjeđenje seksualnih i reproduktivnih prava, besplatnu kontracepciju i usluge planiranja obitelji, promoviranje “hitne kontracepcije”, legislativu koja će omogućiti siguran pobačaj, zabranu krivičnog progona žena koja su imale ilegalan abortus, poboljšanje znanja i informiranosti te seksualnu edukaciju i savjetovališta za planiranje obitelji za mlade. Stoga je ovakvo poučavanje ne samo protuzakonito nego nameće religijski svjetonazor djeci i mladima koji pohađaju državne škole. Djeca i mladi imaju pravo na cjeloviti, znanstveno i zakonski utemeljeni spolni odgoj i obrazovanje u sklopu javnih obrazovnih programa.

 

•  SPOLNI ODNOS

" Razvijati svijest o tome da je spolni odnos fizička oznaka predanja jedne osobe drugoj te da je iskorištavanje spolnih odnosa isključivo za zadovoljenje privlačnosti čini osobu manje sposobnom za stvarno originalno predanje" (str. 75, Program za osnovne škole)

KOMENTAR: Za ovakvu tezu ne postoji znanstvena potvrda, već se radi o vrijednosnom stavu. Većina osoba je barem jednom u životu imala seksualni odnos temeljen primarno ili isključivo na privlačnosti partnera/partnerice (činjenica je da sve nacionalne studije provedene u razvijenim zemljama pokazuju da golema većina počinje sa seksualnim odnosima prije braka). Najnoviji podaci za Hrvatsku govore da je prosječna dob stupanja u prvi spolni odnos 17,2 godine za mladiće i 17,6 godina za djevojke (Štulhofer et al., 2006), a podaci Državnog zavoda za statistiku govore da je prosječna starost pri sklapanju prvog braka za žene 26,1 godina, a za muškarce 29,1 godina. Spolna aktivnost prije braka, koja je za većinu realnost (a tu spadaju i pripadnici/e religijskih zajednica koje to ne odobravaju), nipošto ne znači da će mladi time biti nesposobni za brak. Posljednje istraživanje javnog mnijenja pokazalo je da 81,8% ispitanika/ica odobrava spolne odnose prije braka, uključujući i 72,2% onih koji se deklarirali kao vjernici/ce (agencija Mediana za Jutarnji list, 16.01.2007.).

"Razvijati svijest o tome da se spolni odnos u samoj svojoj prirodi sastoji od komponente sjedinjenja (međusobne ljubavi žene i muškarca) i komponente prokreacije (stvaranja novog života)". (str. 47, Program za trogodišnje srednje škole; str. 47, Program za srednje škole)

"Razvijati svijest o tome da je spolni odnos fizička oznaka predanja jedne osobe drugoj i da on dobiva svoj stvarni smisao samo u cjelovitom odnosu utemeljenom na ljubavi između muškarca i žene u trajnoj vjernoj zajednici (braku)". (str. 49, Program za srednje škole; str. 49, Program za trogodišnje srednje škole).

 

KOMENTAR: Riječ je o teološkoj postavci (vrijednosti), a ne o znanstvenoj spoznaji. „Stvarni smisao“ nije znanstvena već vrijednosna kategorija. Znanost o seksualnosti (seksologija) drži da ljudska seksualnost ima niz funkcija, od ostvarivanja intimnosti, preko prevencije/rješavanja sukoba i komunikacije do užitka, reprodukcija, smanjivanja stresa…itd. (usp. Abramson i Pinkerton, 1995). Nadalje, posebno je neprihvatljivo što oba citata izričito diskriminiraju ne-heteroseksualne osobe što je u suprotnosti s Člankom 3. Ustava RH, Zakonom o ravnopravnosti spolova, Obiteljskim zakonom i Zakonom o istospolnim zajednicama.

 

5. LJUBAV, VEZE, BRAK

"Razvijati svijest da se stjecanjem navike ulaska u veze s površnim i krivim motivima gubi sposobnost ostvarivanja veze s dubljim i pravim motivima". (str. 36, Program za trogodišnje srednje škole; str. 36 Program za srednje škole).

KOMENTAR: Ovo bi značilo da iskustvo kratkotrajne veze rađa psihičke probleme koje osobu čine nesposobnom za uspješnu vezu. Riječ je o tvrdnji koja ne počiva na znanstvenim spoznajama. Većina današnjih supružnika imala je kratkotrajnu/lošu/neuspješnu vezu koja ih nije učinila nesposobnima za brak.

 

"Razvijati spoznaju o tome da se brak odnosno potpuno predani odnos već po samoj svojoj definiciji ne može 'isprobati' ." (str. 61, Program za trogodišnje srednje škole; str. 62, Program za srednje škole)

KOMENTAR: Klinička literatura govori o tome da intimnost nije nužno vezana uz brak, niti brak automatski proizvodi intimnost. Način ostvarivanja intimnosti, kao i njezinu važnost, učimo kroz prijateljstva i romantične veze. Iskrena i otvorena komunikacija predstavlja temelj kvalitetnog odnosa i to je vještina koja se može naučiti. Predani odnos jest, kao i druge stvari u našem životu, nešto što se uči, dakle nužno je temeljen na iskustvima.

6. HOMOSEKSUALNOST

"Istražiti i odrediti razliku između homoseksualnosti kao (normalne) faze razvoja/ privremene ili trajne orijentacije/ ponašanja/ trenda, imidža." (str. 46, Program za trogodišnje srednje škole; str. 46 Program za srednje škole)

"Razvijati svijest o tome da se homoseksualni čin protivi samoj prirodi spolnog čina". (str. 46, Program za trogodišnje srednje škole; str. 46, Program za srednje škole)

KOMENTAR: Homoseksualnost, kao i heteroseksualnost, predstavlja jedan od seksualnih identiteta . Seksualna orijentacija je jedna od komponenti identiteta osobe, a odnosi se na emocionalnu, seksualnu i/ili romantičnu privlačnost prema drugoj osobi. Kod većine ljudi seksualna se orijentacija formira u vrlo ranoj životnoj dobi i pojavljuje se bez bilo kakvog prethodnog seksualnog iskustva. Diskriminacija osoba homoseksualne orijentacije je zakonski zabranjena, pa su stoga ovakve tvrdnje neprihvatljive, posebice u svjetlu društveno raširene homofobije koju bi odgojno-obrazovni programi trebali prevenirati, a ne poticati. Ovakvi homofobični stavovi dodatno otežavaju borbu protiv stigmatiziranja i netolerancije seksualnih (i ostalih) manjina u Republici Hrvatskoj .

7. OBITELJ, RODITELJSTVO

"Razvijati spoznaju da razlozi rastave braka često leže u krivim motivima ulaska u brak i lošim predispozicijama osoba koje ulaze u brak odnosno njihovoj nesposobnosti za pravu ljubav". (str. 61, Program za trogodišnje srednje škole; str. 62, Program za srednje škole)

"Razvijati svijest o tome da su odluke o roditeljstvu prvenstveno povezane s ljestvicom životnih vrijednosti roditelja i njihovom spremnošću za ljubav, a manje s materijalnim okolnostima, iako se one često stavljaju u prvi plan kao opravdanje za mali broj djece". (str. 61, Program za trogodišnje srednje škole; str. 62, Program za srednje škole)

 

"Razvijati svijest da već njihovo sadašnje ponašanje i stavovi utječu na predispozicije za uspješan brak odnosno sposobnost za pravu ljubav" (str. 61, Program za trogodišnje srednje škole; str. 62, Program za srednje škole)

KOMENTAR: Ovdje je također riječ o vrijednosnom stavu koji diskriminira razvedene osobe i osobe koje se odlučuju na kohabitaciju umjesto braka. Djeca koja žive u jednoroditeljskim obiteljima, a kojih po popisu stanovništva iz 2001. godine ima 15%, kao i djeca koja žive bez roditelja u ustanovama, mogu se osjetiti manje vrijednima. Također se manje vrijednom mogu osjetiti i djeca kojoj nisu poznata oba roditelja ili su im roditelji umrli, odnosno djeca koja su usvojena, pa ne žive s biološkim roditeljima. Navedeni stav je potencijalno opasan zato što može potaknuti diskriminativan stav i netoleranciju prema osobama koje žive u izvanbračnim zajednicama, a koje su prepoznate u hrvatskom pravnom poretku ili prema osobama razvedenim osobama, a kojih je u Hrvatskoj 22%. Štoviše, ovakve tvrdnje su u suprotnosti s Ustavom RH koji svakome jamči zaštitu osobnog i obiteljskog života (čl. 35).

U nastavku donosimo POPIS PRIMJEDBI KOJE JE POVJERENSTVO ZA ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE IMALO NA PRIJEDLOGE PROGRAMA UDRUGE GROZD unutar modula SEKSUALNOST, te promjene kako ih je unijela Udruga GROZD.

 

Primjedbe Povjerenstva na prijedlog eksperimentalnog programa Udruge GROZD za osnovnu školu (radi preglednosti primjedbi najprije je navedena stranica u Programu, a zatim sadržaj primjedbe, kojoj slijedi napomena da li je i u kojoj mjera primjedba usvojena).

•  Str. 32. (zadaci na području znanja): dodati pojam roda „otkriti spolne razlike u poimanju i razvoju samopoštovanja“.

Promjene nisu izvršene, nije dodan pojam roda.

•  Str. 46. (preporuke za metodičku obradu): izostaviti „Na ovom satu preporuča se odvojiti djevojčice i dječake“.

Predlaže se predvidjeti uključivanje školskih liječnika (osobito odgovori na pitanja) prilikom obrade ove metodske jedinice.

Promjene nisu izvršene, no ovdje se radi samo o preporuci.

•  Str. 58 (nastavni sadržaji): pojasniti što se podrazumijeva pod ovim natuknicama: „Što su to osjećaji; vrste osjećaja“ i „kontrola osjećaja i raspoloženja“, na kakve se to osjećaje misli. Ne može postojati kontrola osjećaja, nego kontrola reakcija i ponašanja, nitko nije kriv za svoje osjećaje. Naravno da može postojati samokontrola, ali ovdje je nejasno opisano što se kontrolira.

Promjene su izvršene; izostavljeno je „kontrola osjećaja i raspoloženja“

 

•  Str. 59. (zadaci na području stavova) Ukoliko se detaljnije govori o razlikama, mora se barem spomenuti „rod“.

Homoseksualnost povezati s tolerancijom i prihvaćanjem. Druga je mogućnost tu temu izostaviti i prepustiti da ju predaju zdravstveni radnici.

Promjene su djelomično izvršene, Povjerenstvo je uočilo kako ponovno nije ubačen pojam roda, ali homoseksualnost je formulirana na prihvatljiv način.

•  Str. 64. (zadaci na području stavova): izostaviti „početi shvaćati da se stjecanjem navike ulaska u veze s površnim i krivim motivima gubi sposobnost ostvarivanja veze s dubljim i pravim motivima“. Svakako ostaviti temu: „Pravo na vlastito mišljenje, pravo na NE, odlučnost i suzdržavanje.“

Promjene nisu izvršene.

•  Str. 66. Roditeljski sastanak. Izbaciti temu o proaktivnoj žrtvi i zamijeniti je s „fizičko i duševno kažnjavanje djeteta“ (iako bi tu temu bilo najbolje obraditi u nižim razredima osnovne škole).

Promjene su izvršene, tema je izbačena.

•  Str. 70. Ova tema već se nalazi u redovnom programu osnovnih škola u VI razredu. Predlaže se javno, a ne tajno biranje uzornog učenika.

Promjene su izvršene.

•  Str. 71. Pojasniti na primjeru kako će biti obrazložene uloge muško/žensko.

Promjene nisu izvršene. Pojam roda je izostavljen.

•  Str. 73. (nastavni sadržaji): izostaviti: Svakodnevno praćenje znakova plodnosti i osjećaja te bilježenje u tablicu“.

(zadaci na području vještina): izostaviti „razvijati sposobnost kontroliranja vlastitog spolnog uzbuđenja te izbjegavanja i rješavanja eventualne navike masturbiranja“ ili spominjanja masturbacije u kontekstu“ lošeg ponašanja“.

(preporuke za metodičku obradu): izostaviti „Na ovom satu preporuča se odvojiti djevojčice i dječake“.

Promjene su djelomično (formalno) izvršene. Umjesto „te izbjegavanja rješavanja eventualne navike masturbiranja“ tekst sada glasi „sposobnost nadvladavanja eventualne navike samozadovoljavanja“.

•  Str. 75. Izostaviti temu: „Značenje spolnog odnosa“ , (jer govori o „značenju“, tj. interpretira i temelji se uglavnom na stavovima.).

Promjene su djelomično izvršene

•  Str. 76. Izostaviti nastavni sadržaj pod točkom 4: „ Pitanja: Postoji li „safe seks“?.....itd.“

(zadaci na području stavova): izbaciti „Razlikovati kontraceptivno i abortivno djelovanje kontracepcije“.

Promijeniti tekst „Otkriti da postoje različiti podaci o sigurnosti pojedinih kontraceptivnih sredstava“ sa sljedećim tekstom : „Upoznati sa stručnim spoznajama o djelotvornosti pojedinih kontraceptivnih sredstava“.

Primjedbe su uvažene, tekst je izmijenjen.

•  Str. 84. Izbaciti tekst „biti autentičan u smislu osobnog prihvaćanja i prakticiranja stavova i vrijednosti koje želi prenijeti učenicima“.

Promjene su izvršene. Umjesto „biti autentičan“ stoji „osobno prihvaćati odgojne vrijednosti iz programa“.

 

******************************************************

Na svojoj posljednjoj sjednici, održanoj 23. studenoga 2006. Povjerenstvo je utvrdilo da Udruga GROZD nije u cijelosti prihvatila sljedeće primjedbe u modulu „Ljudska spolnost“ i smatra da je potrebno učiniti sljedeće izmjene:

I. 1. Rod i spol - pojam roda nije uvršten u pojedine metodske jedinice.

I. 2. „Safe seks“- pojam nije obrađen na primjeren način.

I. 3. Značenje spolnog odnosa - temu je potrebno izostaviti ili promijeniti

formulaciju.

I. 4. Masturbacija - spominje se isključivo u negativnom kontekstu.

I. 5. Kontraceptivna sredstva - razdvojiti teme kontracepcije i prekid trudnoće

I.6. Praćenje znakova plodnosti - izostaviti temu jer nije primjerena dobi.

 

***********************************************************

 

Primjedbe Povjerenstva na prijedlog eksperimentalnog programa Udruge GROZD za trogodišnje i četverogodišnje srednje škole (radi preglednosti primjedbi najprije je navedena stranica u Programu, a zatim sadržaj primjedbe, kojoj slijedi napomena da li je i u kojoj mjera primjedba usvojena).

•  Str. 32. (Nastavni sadržaji), točku pet promijeniti u: Upoznati učenike s fiziologijom tjelesnih i spolnih promjena u pubertetu i adolescenciji (zašto se i u pojedinih mladića povećavaju grudi i sl.).

(zadaci na području znanja): dodati pojam roda.

( Preporuke za metodičku obradu) dodati: U izvedbu ove metodske jedinice uključiti školske liječnike (osobito za točku pet nastavnog sadržaja.).

Način na koji je predložen ovaj sadržaj je prekasno za srednje škole (npr. Prva menstruacija i noćna polucija).

Primjedbe su djelomično uvažene, ali je izostavljen pojam roda.

•  Str. 33. (Nastavni sadržaji), izostaviti: iz točke 2. „masturbaciju“ i „kontrola osjećaja i uzbuđenja“. Ne može postojati kontrola osjećaja, nego kontrola reakcija i ponašanja, nitko nije kriv za svoje osjećaje. Naravno da može postojati samokontrola, ali ovdje je nejasno opisano što se kontrolira. Točku 3. posve izbaciti.

Pojasniti i pobliže opisati što se misli u točci 1. pod „ osjećaje i raspoloženja“.

(zadaci na području vještina), izostaviti: „razvijati sposobnost kontroliranja vlastitog spolnog uzbuđenja te izbjegavanja i rješavanja eventualne navike masturbiranja“.

(zadaci na području stavova), izostaviti: „razvijati svijest o tome da je masturbacija kratki spoj odnosno okretanje prema unutra, prema sebi, onog dijela spolnosti i osobnosti koji je očito namijenjen da bude u odnosu s drugom osobom“.

Napomena: Ukoliko se i u drugim metodskim jedinicama masturbacije opisuje kao „nešto“ loše ili opisuje kako je gore navedeno, potrebno je takve primjedbe izbaciti iz metodske jedinice.

(preporuke za metodičku obradu), izostaviti: „Na ovom satu preporuča se odvojiti djevojčice i dječake“.

Primjedbama se pristupilo na isti način kao i u programu za osnovnu školu. Primjedbe su djelomično uvažene. Izostavljeno je „kratki spoj“, a promijenjene su neke formulacije.

•  Str. 36. (Nastavni sadržaji): izostaviti: točku 5. (jer nije jasno što je sadržaj ove teme)

(zadaci na području stavova), izostaviti „početi shvaćati da se stjecanjem navike ulaska u veze s površnim i krivim motivima gubi sposobnost ostvarivanja veze s dubljim i pravim motivima“.

(zadaci na području vještina), promijeniti „razmišljati o pravom smislu hodanja......“ u „ razvijati sposobnost ostvarivanja kvalitetne veze“.

Primjedbe su djelomično uvažene – izostavljena je točka 5.

•  Str. 46. Izostaviti temu „Psihoseksualni razvoj“ jer nije dobro osmišljena, a opterećena je

stavovima i potiče netoleranciju prema seksualnim manjinama.

Primjedbe nisu uvažene, tema nije izostavljena.

•  Str. 47. (Nastavni sadržaji), zadržati točku: «Prednosti i prirodnost dojenja».

Primjedbe su uvažene.

•  Str. 48. Tema «Kontracepcija i spolno prenosive bolesti» ne mogu se obraditi u jedinstvenoj metodskoj jedinici. U ovoj metodskoj jedinici obraditi samo kontracepciju uz sljedeće temeljite izmjene:

Izbaciti sadržaje o abortivnim sredstvima zaštite jer takva nisu dostupna na hrvatskom tržištu. Ukoliko je riječ o neznanstvenoj ideji kako je svako sredstvo abortivno, onda to svakako treba izmijeniti u skladu s važećim znanstvenim spoznajama.

Preraditi temu o nepostojanju „safe sex-a“ u analizu „safer sex-a“, to jest načina minimiziranja rizika kao dijela odgovornog seksualnog ponašanja.

U raspravi o pouzdanosti različitih sredstava i metoda zaštite/planiranja potomstva jasno naznačiti kako postoje znanstveno prihvaćeni podatci (konzultirati ono što Svjetska zdravstvena organizacija kaže o tome) te alternativne tvrdnje onih koji zastupaju prirodne metode; nema, dakle, „različitih podataka“, već postoji oni koje većina znanstvene zajednice prihvaća i oni koje zastupaju protivnici uporabe kontracepcijski sredstava;

Primjedbe nisu uvažene.

•  Str. 49. Izostaviti temu „Smisao i značenje spolne aktivnosti“ jer u cijelosti nije dobro osmišljena, a opterećena je stavovima.

Primjedbe nisu uvažene.

•  Str. 59. Uz poučavanje o korištenju prirodnih metoda kontracepcije, uključiti i razvijanje vještine uporabe prezervativa.

Primjedbe nisu uvažene.

•  Str. 60. izostaviti predložene (zadatke na području stavova) i zamijeniti s: «razvijati svijest o ostvarenju kvalitetne veza, temeljene na ljubavi, poštovanju, uvažavanju osobitosti i posebnosti partnera, odgovornosti i drugim preduvjetima za uspješnu i kvalitetnu vezu.

Primjedbe nisu uvažene.

•  Str. 61. Izostaviti temu „Što je brak?“ jer u cijelosti nije dobro osmišljena, a opterećena je stavovima. Ukoliko se ova tema zadrži, treba ju temeljito preraditi prvenstveno kao raspravu s mladima o razlozima ulaska u brak i izboru partnera.

Primjedbe nisu uvažene.

•  Str. 71. (Nastavni sadržaji) pojasniti što se podrazumijeva pod: «Podjela poslova, zajedničke odluke…» i «Uloge muža/žene, ….» i koji će se stavovi «razvijati».

Primjedbe nisu uvažene.

•  Str. 72. Sadržaj teme ne odgovara naslovu. Treba ju promijeniti i svakako (zadaci na području znanja) izostaviti „analizirati kako kontracepcija pospješuje odvajanje spolnog odnosa od cjelovitog odnosa i ljubavi žene i muškarca“

(zadaci na području stavova) izostaviti 1. i 2. zadatak.

Primjedbe nisu uvažene.

******************************************************

Na svojoj posljednjoj sjednici, održanoj 23. studenoga 2006. Povjerenstvo je utvrdilo da su Programi Udruge GROZD za eksperimentalno provođenje u trogodišnjim i četverogodišnjim srednjim školama zadovoljili u većini ocjenjivanih aspekata i da su učinili tražene korekcije, bili bi predloženi za eksperimentalni program zdravstvenog odgoja i obrazovanja . U predviđenom roku predlagatelji nisu izvršili tražene korekcije. Programi nisu dobili potrebnu većinu glasova (od deset prisutnih članova, pet (5) je glasovalo da se program uputi u daljnju proceduru ).

******************************************************


REFERENCE:

 1. Abramson , P . i S . Pinkerton (1998) O užitku: razmišljanja o naravi ljudske spolnosti . Zagreb: Jesenski i Turk.
 2. Baldo, M., Aggleton P. & Slutkin, G.(1993). Does Sex Education Lead to Earlier or Increased Sexual Activity in Youth? Report by World health Organization, Global Programme on AIDS: presented at IXth International Conference on AIDS, Berlin.
 3. Bastašić, Z. (1995). Pubertet i adolescencija. Zagreb: Školska knjiga
 4. Bundgaard, L. (1995) Seksološki savjetnik za mlade. Zagreb: Prosvjeta
 5. Card, J., Becker, S. & Hill, D. (1998). The PASHA Program Sourcebook: Promising Teen pregnancy and STD/HIV/AIDS Prevention Programs. Los Altos, CA: The program Archive on Sexuality, Health & Adolescence.
 6. Charlton, R. (2004) (ur.) Rješavanje seksualnih problema. Zagreb: Profil
 7. Claussener-Petit, M. (2002). Seksualnost tinejdžera. Zagreb: Profil
 8. Crook, R. i Baur, K. (1990) Our Sexuality. California, Benjamin/Cummings Publishing Inc.
 1. Grunseit, A., Kippax, S., Aggleton, P., Baldo, M. & Slutkin, G. (1997). Sexuality Education and young people's sexual behavior: A review of studies. Journal of Adolescent Research, 12, pp 421-453. (Review commissioned by the World Health Organization, Global Program on AIDS).
 2. Holland, J., Ramazanoglu, C., Sharpe, S., i R. Thomson (1992). Pleasure, Pressure, and Power: Some Contradicitons of Gendered Sexuality. The Sociological Review 38, pp645-673
 3. Hyde, J. S. (1994) Understanding Human Sexuality. New York: McGraw-Hill, Inc.
 4. Katekizam katoličke crkve (1994) Hrvatska biskupska konferencija, Čakovec: TIZ ZRINSKI d.d.
 1. Kirby, D. (1997). No Easy Answers: Research Findings on Programs to Reduce Teen Pregnancy. Washington, DC: The National Campaign to Prevent Teen Pregnancy.
 1. Kim, N., Stanton, B., Li, X., Dickersin, K., & Galbraith, J. (1997). Effectiveness of the 40 adolescent AIDS-risk reduction interventions: A quantitative review. Journal of Adolescent Health, 20, pp 204-215.
 2. Kirby, D. (1984). Sexuality Education: An Evaluation of Programs and Their Effects. Santa Cruz, California: Network Publications.
 3. Kirby D. (2001). Emerging Answers: Research Findings on Programs to Reduce Teen Pregnancy . Washington, DC: National Campaign to Prevent Teen Pregnancy.
 4. Kippax , S., Crawford, J., Waldby, C., & Benton, P. (1990). Women negotiating heterosex: Implications for AIDS prevention. Womens Studies International Forum, 13, 533-542.
 5. Kirby, D. (1985a). The effects of selected sexuality education programs: Toward a more realistic view. Journal of Sex Education and Therapy, 11, 28-37.
 6. Kirby, D. (1985b). Sexuality education : A more realistic view of its effects. Journal of School Health, 55, 421-424.
 7. Kirby, D. (1992). School-based programs to reduce sexual risk-taking behaviors. Journal of School Health, 62, 280-287.
 8. Kuzman, M. i P. Zarevski. (2004). Odrastanje i spolnost – reproduktivno zdravlje. Zagreb: Makarana d.o.o:
 9. Meredith, S. i R. Gee. (1993). Nezgodne godine-sve o spolnosti za mlade: Zagreb: Mladinska knjiga.
 10. Naik, A. (2005). Totalni zdravstveni vodič za cure. Zagreb: Profil
 11. Ortner, G. (2002) Treba znati!- odgovori na osjetljiva pitanja za cure i dečke od 13 do 17 godina. Zagreb: Mozaik knjiga
 12. Rivers, K i P. Aggleton (1999). Adolescent Sexuality, Gender and the HIV Epidemic. URL: http://www.undp.org/hiv/publications/gender/adolescence.htm
 13. Effectiveness of male latex condoms in protecting against pregnancy and sexually transmitted infection ”, Factsheet 243, WHO, 2000.
 14. UNAIDS zaključak: http://www.unaids.org/en/Policies/HIV_Prevention/Condoms.asp ).
 15. Progress in Reproductive Health Research,WHO, No.67, 2004
 16. Istraživanje GFK; URL: http://www.gfk.hr/press/slicice.htm
 17. Štulhofer, A., Ajduković, D., Božičevič, I. i K. Kufrin (2006) HIV/AIDS i mladi – Hrvatska 2005. Zagreb: Hrvatski Zavod za javno zdravstvo.
 18. Žene i muškarci u Hrvatskoj 2006, Državni zavod za statistiku, URL: http://www.dzs.hr

 

 
Mi, članovi/ce Koalicije smatramo da je program Udruge GROZD po svom sadržaju protuustavan i opasan po javno zdravlje budući da promovira stavove spram spolnosti i prevencije spolno prenosivih infekcija koji su suprotni principima suvremenog javnog zdravstva te međunarodnim standardima dječjih i ljudskih prava.
CESI design & izrada xvision