Obustaviti eksperimentalno provođenje sadržaja vezanih uz područje ljudske spolnosti u okviru zdravstvenog odgoja i obrazovanja.
 
Utjecati na obustavu neuspješne javne politike reproduktivnog i seksualnog zdravlja i prava mladih koju Vlada RH provodi već dvije godine.
 
Osigurati provođenje jedinstvenog standardnog odgojno-obrazovnog programa o ljudskoj seksualnosti koji je utemeljen na znanstvenim činjenicama i u skladu s međunarodnim konvencijama i poveljama.

 

Cilj 3.

Osigurati provođenje jedinstvenog standardnog odgojno-obrazovnog programa o ljudskoj seksualnosti koji je utemeljen na znanstvenim činjenicama i u skladu s međunarodnim konvencijama i poveljama.

Smatramo da Vlada RH treba preuzeti punu odgovornost za oblikovanje i provedbu odgojno-obrazovnog programa o ljudskoj spolnosti koji je znanstveno utemeljen te usklađen s nacionalnim i međunarodnim standardima ljudskih i dječjih prava i rodne ravnopravnosti.

Program spolnog odgoja i obrazovanja treba djeci i mladima pružiti potpune, točne informacije te primjerene vještine za odgovorno seksualno ponašanje temeljeno na slobodi izbora, poštovanju i brizi za svoje i tuđe zdravlje.

Stav Koalicije u skladu je s mišljenjem Pravobraniteljice za djecu o primjerenim kriterijima odgojno-obrazovnih programa spolnog odgoja:

„…Za Ured pravobranitelja za djecu važno je da program zdravstvenog odgoja/seksualne edukacije bude u skladu sa standardima poštovanja i zaštite ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i suzbijanja svih vrsta diskriminacije i homofobije. Naglašavamo i druge kriterije dobrog tj. prihvatljivog programa koji se odnose na procesne i sadržajne ishode, a to su: razvijanje odgovornosti prema sebi i drugima, kritička procjena ponuđenih sadržaja, mogućnost izbora, osiguravanje podrške u krizama psihoseksualnog razvoja, te respektiranje spoznajne, emocionalne i ponašajne razine pristupa zdravstvenoj edukaciji.

Važnim smatramo da su se udruge sa svojim programima javile na javni natječaj, no za Ured pravobraniteljice za djecu od iznimne je važnosti da u proces odlučivanja budu uključena i djeca te da informacija koju će ona dobiti putem programa zdravstvenog odgoja bude točna, znanstveno utemeljena i predstavljena interdisciplinarno.“

(izvadak iz dopisa Pravobraniteljice za djecu Udruzi CESI,
DPR-602-01/07-01, od 9. siječnja 2007.)

 
Mi, članovi/ce Koalicije smatramo da je program Udruge GROZD po svom sadržaju protuustavan i opasan po javno zdravlje budući da promovira stavove spram spolnosti i prevencije spolno prenosivih infekcija koji su suprotni principima suvremenog javnog zdravstva te međunarodnim standardima dječjih i ljudskih prava.
CESI design & izrada xvision