Obustaviti eksperimentalno provođenje sadržaja vezanih uz područje ljudske spolnosti u okviru zdravstvenog odgoja i obrazovanja.
 
Utjecati na obustavu neuspješne javne politike reproduktivnog i seksualnog zdravlja i prava mladih koju Vlada RH provodi već dvije godine.
 
Osigurati provođenje jedinstvenog standardnog odgojno-obrazovnog programa o ljudskoj seksualnosti koji je utemeljen na znanstvenim činjenicama i u skladu s međunarodnim konvencijama i poveljama.

Udruga CESI je sazvala 11.01.2007. godine sastanak povodom odluke Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta da se Eksperimentalni program zdravstvenog odgoja i obrazovanja Udruge GROZD od iduće školske godine provodi u desetak škola u sklopu sata razredne zajednice.

Otvoreno pismo Građanske koalicije „stop rizičnom spolnom odgoju” ministru Draganu Primorcu povodom otkupa Programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja

pogledajte word dokument >>

Odbor radne grupe Evropskog Parlamenta za reproduktivno zdravlje, HIV/AIDS i razvoj uputio je pismo Stjepanu Mesiću, Ivi Sanaderu i Draganu Primorcu u kojem izražava zabrinutost mogućom provedbom modula o ljudskoj spolnosti, a koji je predložen u sklopu programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja udruge GROZD. U pismu se ističe kako provedba ovog programa može predstavljati korak nazad u procesu pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji.
pogledajte >>

Odbor radne grupe Evropskog Parlamenta za reproduktivno zdravlje, HIV/AIDS i razvoj uputio je pismo Stjepanu Mesiću, Ivi Sanaderu i Draganu Primorcu u kojem izražava zabrinutost mogućom provedbom modula o ljudskoj spolnosti, a koji je predložen u sklopu programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja udruge GROZD. U pismu se ističe kako provedba ovog programa može predstavljati korak nazad u procesu pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji.
pogledajte >>

Slični argumenti i zahtjevi izneseni su i u otvorenom pismu koje potpisuje
96 zabrinutih organizacija iz 52 zemlje, sa 4 kontinenta. Organizacije
stručne u područjima ljudskih prava i javnog zdravstva smatraju da je modul o ljudskoj spolnosti predložen u programu udruge GROZD utemeljen na negativnom stavu prema seksualnosti i iskrivljenim informacijama o
kontracepciji i spolno prenosivim infekcijama, te da promovira predrasude o
spolu/rodu, seksualnoj orijentaciji, braku, obitelji i trudnoći.
pogledajte >>

Priopćenje za javnost Građanske koalicije STOP RSO povodom dobivenih pisama Evropskog parlamenta i međunarodnih organizacija u kojima se izražava zabrinutost mogućnošću provedbe GROZD-ovog programa u osnovnim i srednjim školama u RH. pogledajte >>

Podaci dobiveni ovim upitnikom dat će nam uvid u Vaša mišljenja o ovoj temi. Vaši odgovori ostaju u cijelosti anonimni. Otvori upitnik >>

Usporedna analiza programa Teen Star i programa Udruge Grozd
Analiza je utemeljena na Programu cjelovitog spolnog odgoja "TEEN STAR" u obliku koji je 2005. godine predan Povjerenstvu za prosudbu svih programa o spolnom odgoju i obrazovanju koji se provode u osnovnim i srednjim školama MZOS-a i modula "Ljudska spolnost" Eksperimentalnih programa Zdravstvenog odgoja i obrazovanja udruge GROZD za osnovne i srednje škole razmatranih od strane Povjerenstva za zdravstveni odgoj i obrazovanje MZOS-a 2006. godine.

Zagreb, 30. siječnja 2007.
Priopćenje za javnost povodom Preporuke Pravobraniteljice za djecu Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi

Građanska koalicija STOP RIZIČNOM SPOLNOM ODGOJU pozdravlja Preporuku Pravobraniteljice za djecu. U svojem detaljnom i argumentiranom mišljenju, Pravobraniteljica preporučuje da se niti jedan predloženi program ne prihvati, i to iz dva glavna razloga... pogledajte cijelo priopćenje >>

Nakon izlaska Koalicije u javnost Grozd objavio programe na svojoj web stranici!
Naša objava GROZD-ovih programa i inzistiranje na transparentnosti čini se da je potaklo je i udrugu Grozd da prijedloge programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja napokon objavi na www.udruga-grozd.hr i tako učini dostupnim javnosti.

KONFERENCIJA ZA TISAK četvrtak, 18. siječnja 2007. godine - spustite priopćenje
18. 01. 2007. Koalicija uputila Pismo Ministru Ljubičiću
17. 01. 2007. Koalicija uputila zahtjev Ministru Primorcu

Ovo su prijedlozi programa Zdravstvenog odgoja i obrazovanja Udruge GROZD, kakvi su bili predani Povjerstvu za zdravstveni odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pogledajte

Mi, članovi/ce Koalicije smatramo da je program Udruge GROZD po svom sadržaju protuustavan i opasan po javno zdravlje budući da promovira stavove spram spolnosti i prevencije spolno prenosivih infekcija koji su suprotni principima suvremenog javnog zdravstva te međunarodnim standardima dječjih i ljudskih prava.
CESI design & izrada xvision